Yapı İşlerinde Hatalı İskele !!!

Hangi ekipmanın kullanılacağına karar verirken öncelikle işin içeriği, ne zaman biteceği ve nerede kullanılacağı dikkate alınmalıdır. Her çeşit işte merdiven kullanılabilir ancak bunun yerine öncelikle bir çalışma platformunun (uygun şekilde inşa edilmiş hareketli yapı iskelesi veya hareketli çalışma platformu gibi) kullanılması daha güvenlidir.

Yapı İskelelerinin Güvenli Kurulması

Yapı iskelelerinin tasarımı, kurulması, değiştirilmesi ve sökülmesi işlemleri mutlaka uzman kişilerin danışmanlığında yapılmalıdır.

Sorumlu kişiler mutlaka düşmeye karşı koruyucu ekipmanları da içeren bir güvenli çalışma sistemi planlamalı ve uygulamalıdır.  

Bağımsız yapı iskeleleri dahil olmak üzere bütün iskeleler güvenli bir şekilde bağlanmalı veya desteklenmelidir.

Yapı İskelelerinin Güvenli Kullanımı

Başka bir amaçla kullanmak üzere platform zemini oluşturan ahşap, sac vb. benzeri malzemeler yerinden kaldırılmamalı, trabzanlar hareket ettirilmemeli ve bağlantıların yeri değiştirilmemelidir.

Değişiklikler mutlaka uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

Tam olarak kurulmamış platformlarda çalışılmamalıdır.

İskeleler, taşıyabilecekleri kapasitenin üzerinde yüklenmemeli ve üzerine konanyükleritaşıyabilecek şekildetasarlandıklarından emin olunmalıdır.

İskele üzerindeki yükler uygun şekilde istiflenmelidir.

Çalışılan platforma ulaşabilmek için uygun merdiven veya basamakların bulunduğundan emin olunmalıdır.

İskelelerin Kontrolü

İskeleler uzman bir kişi tarafından;

• İlk kullanımdan önce,

• Önemli bir değişiklik olduğunda,

• İskelenin sağlamlığını etkileyecek herhangi bir olaydan sonra (kuvvetli rüzgarlar gibi),

• Düzenli periyotlarla (haftada bir kez tavsiye edilir), • Kontrol edilmeli ve bir aksaklık bulunduğu takdirde düzeltilmelidir.

      Müteahhit veya taşeron gibi işveren sorumluluğuna haiz kişi ve kurumlar, başka bir çalışma alanından temin edilen iskelenin (çalışanları tarafından kullanılmadan önce) güvenli olduğundan emin olmalıdırlar.

Tedbiri Önemseyin... Hayata Gülümseyin...