BSCI, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün çalışma standartları ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi gibi bazı diğer önemli uluslararası düzenlemeleri temel almaktadır. Bu girişim tedarikçilerin sosyal performansının sürekli arttırılmasını, dünya çapında fabrikalardaki çalışma koşullarının iyileştirilmesini hedefler.

BSCI denetim sistemi:

  • Her ülkedeki tüm firmalar için standartlaştırılmış yönetim araçları sunar.
  • Sürecin koordinasyonunu en iyi şekilde gerçekleştirebilmek için bir veri tabanı-bilgi havuzu sunar.
  • Perakendecilere, Ithalatçılara ve üreticilere açıktır.
  • Avrupa’da ve tedarikçi ülkelerde bulunan tüm paydaşları ilgilendirir.
  • Rapor 3 yıl geçerli kabul edilir.

Intertek BSCI sistemi için akredite bir denetim firmasıdır. Tedarikçileriniz nerede olursa olsun, Intertek dünyada 100’ü aşkın ülkede iyi eğitilmiş denetçileri ile denetim ihtiyaçlarınızı karşılamaya hazırdır.

BSCI kriterlerinin ana maddeleri şunlardır;

Yasalara Uygunluk (Türkiyede şu anda yürürlükte olan 6331 Sayılı İSG Kanununun Firmada uygulanıyor olması. Örneğin uzman bulundurması gereken işletmelerin İş Güvenliği Uzmanı Bulundurması gibi)
Çalışma saatlerinin yürürlükte olan İş Kanununa uygun olması
Tazminatlar (Çıkarılacak işçinin ihbar tazminatı, kıdem tazminatı hesaplamalarının yasada belirtildiği gibi olması)
Çocukların çalıştırılmasının önlenmesi ( kanunen çocuk işçi çalışmasının yasak olmasına rağmen işletmelerde kayıtsız çocuk yaşta işçi bulunmasının önlenmesi. 16 Yaşından küçük işçiler çocuk işçi statüsündelet, ancak çıraklık yapabilirler.)
Zorla çalıştırmanın önlenmesi ve cezai tedbirler (kanunen muvakatnames
Alınmayan bir işçinin çalışm saatinin zorla uzatılması, istemediği bir işte çalıştırılması zorla çalıştırma anlamına gelir, ve kanunen yasaktır.)
Örgütlenme özgürlüğü ve toplu görüşme hakkı (işçilerin sendika üyelik ve sendikal faaliyetlere hakkı vardır, hiçbir şekilde işveren buna engel olamaz.
Her tür ayrımcılığın önlenmesi (işçiler farklı dinlerden, farklı kültürlerden olabilir dinin gereği yapılması gereken ibadetlere ve ibadet saatlerine uygun molalar veya izinler sağlanmalıdır,ibadethane sağlanmak zorundadır. Aynı köyden aynı soyaddan işçiler varsa kayırma veya torpil olmaması sağlanmak zorundadır)

İşyeri sağlığı ve emniyeti işyerinin güvenli bir ortam haline getirilmiş olması lazımdır.örneğin İş Sağlığı Kurulu, iş güvenliği ekipleri kurulmuş ve periyodik olarak toplanıyor olmalıdırlar.

BSCI Denetimi
BSCI Denetçisi sektörde deneyimli birisidir, yani tekstil sektöründe Bsci denetimine tekstil sektöründe deneyimli Muhtemelen Tekstil Mühendisi, Gıda sektöründe Bsci denetimine gıda sektöünde deneyimli muhtemelen gıda mühendisi bir bsci denetçisi gerçekleştirir.

Bsci denetimi yapabilecek kişi mutlaka SA 8000 Sosyal Uygun Denetimi Denetçi Eğitimi ve Sertifikasını almış biri olmalıdır. Denetimin dayanağı İş Kanunu ve İş Güvenliği Kanunu ile ILO yasalarıdır. Genel olarak bu kanun ve yasaların maddeleri BSCI Denetim Kriterlerini oluşturur. BSCI Denetimine girecek bir işletme hangi sektörde olursa olsun, bu kanunlar ve yönetmeliklerine uygun çalışmak zorundadır. Başta mesailer, ücret ödemeleri, izinler, molalar, eğitimler, işçi talimatları, acil durum önlemleri, ekipmanların kullanımı ve talimatlar, işçilerin talimatları ve işverenin politikası bu işin temelini oluşturur. Hangi sektörde olursanız olun eğer bu işi daha kısa sürede nizami olarak gerçekleştirmek istiyorsanız bsci konusunda referansları olan iyi bir danışmanlık firması bulmalısınız.

BSCI Konusunda referans projeleri olanbu danışmanlık şirketinin yasal statüsü, yetki belgeleri ve danışmanlık yapacak sertifikalı uzmanları olmasınadikkat edin.

Bsci kriterlerine hazırlanmanın önemli bir noktası da bsci denetimi geçirecek işletmenin tedarikçilerinin de BSCI Kriterlerine uygunluğunun denetlenmesi gerekir. Örneğin triko fabrikası iseniz iplik aldığınız, hizmet aldığınız, etiketler dahil fason üretim yaptırdığınız tüm üreticilerin de BSCI denetim kriterlerine uygun olarak çalışmaları gerekir.