Evlilik Öncesi Yapılması Gereken Testler
Evlilik Öncesi Yapılması Gereken Testler Nelerdir Biliyor musunuz? Evlilik öncesi yapılan testler çiftlerin genel sağlık durumları ve kalıtsal rahatsızlıkları hakkında bilgilenme açısından önemli olmakla birlikte aynı zamanda yasal zorunluluktur.
Türkiye’de akraba evliliklerinin çok olması ve bu evliliklerinin %70inin 1. derece akrabalarla olması, evlilik öncesi testlerle, yeni hasta bebeklerin dünyaya gelmesinin önlenmesi nedeni ile önem taşımaktadır.
Son yıllarda ciddi bir sorun da cinsel temasla bulaşan hastalıklarında evlenmeden önce öğrenilmesi açısından da yararlıdır. Yasal Olarak Yapılması Zorunlu Olan Tahliller ve Yasal Gerekçesi Türk Medeni Kanunu’nun 136. maddesi gereği, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 123 ve 124. maddelerinde belirtilen çiftlerin evlenmeye engel hastalığı bulunmadığını gösterir.
Evlilik Öncesi Yapılması Gereken Testler ; Ne tür tahliller yapılmaktadır?
(Kan Grubu, Hepatit B-C, Frengi ve AIDS) laboratuar tahlillerini tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bağlı hastanelerin laboratuvarlarında yaptırılabilir.
Talasemi (Akdeniz anemisi) testleri de istenmektedir. Evlenecek kadının 50 yaş üzerinde olması halinde veya cerrahi menopoz sonrası (ameliyat raporunun ibrazı halinde) Akdeniz anemisi taraması yapılmasına gerek yoktur. Bu tahliller evlilik öncesi yasal olarak istenmekte ve bunların incelenmesi sonrası evlilik prosedürleri tamamlanmaktadır.
Evlilik öncesi yapılması gereken testler :
-Kan Grubu
-Hemoglobin Elektroforezi Testi
-Hemogram
-Hepatit B Testi
-Hepatit c Testi
-HIV Testi
-VDRL/Siphilis
-Akciğer Filmi
Yukarıdaki testleri tarafımızda uygun bedellerle yaptırıp aile hekiminizden evlenmesinde sakınca yoktur sağlık raporu alabilirsiniz.