İşe Giriş Sağlık Raporu Hizmeti
 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15. Maddesi uyarınca işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporu olmayan personelleri işe başlatamazlar.   Bu rapor, sağlık durumunuzu değerlendirmek için bir doktor tarafından yapılan kapsamlı bir muayeneden oluşur. İşe alım sürecinde, rapor sizi yeni işinizle ilgili herhangi bir sağlık riskine karşı uyarmak için kullanılabilir. Ayrıca, mevcut sağlık durumunuz hakkında size bilgi verebilir ve sağlık sorunlarınızı erken aşamada tespit etmenizi sağlayabilir.

İşe giriş sağlık raporu, sizin ve işvereninizin birlikte çalışarak sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için attığı önemli bir adımdır. Kendinizi ve işinizi korumak için bu önemli adımı atın ve sağlığınızı öncelikli tutun.

OSGB Sağlık Raporu Nedir
OSGB sağlık raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ve Sağlık Bakanlığından alınan yetki belgeleri ile İşe Giriş Sağlık Raporu ve Sağlık Tetkiklerini yapmaya yetkili kuruluşlardan alınan sağlık raporlarına denilmektedir. KADİM OSGB olarak merkezi ve kolay ulaşılabilir konumumuz, deneyimli uzman kadromuz, bünyemizde kurulu bulunan Tıbbi laboratuvar, İşitme kabini ve Odyometri cihazları, Röntgen ünitesi ve Solunum fonksiyon test (SFT)cihazlarımız ile tüm işe giriş sağlık raporlarını(osgb sağlık raporu)kurumumuzdan alabilirsiniz.

Tüm kan tahlilleri,
Akciğer Filmi
İşitme testi(odyometri),
EKG ve Göz Testi
Solunum Fonksiyon Testleri,
Tüm İdrar Tetkikleri,
Portör Tetkikleri
Yukarıda belirtilen tüm tetkikleri kurumumuzdan temin edebilirsiniz.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nedir?
İşe giriş sağlık raporu 6331 iş sağlıgı ve güvenliği kanununa göre her çalışanın işe başlamadan önce
alması gereken bir evraktır.

İşe giriş sağlık raporları İşyeri hekimi tarafından verilir. İşyeri hekimleri işe giriş sağlık raporu düzenleyebilmek için öncelikle çalışanlara belirli tahliller yaptırması gerekir, yapılan tahlillerin sonuçlarına göre çalışanların yapmak istedikleri işlere uygun olup olmayacağı ya da yapacağı işin çalışanın sağlığı açısından bir sorun oluşturmayacağı kanaatine varırsa, işyeri hekimi ‘İşe giriş sağlık raporu’ nu hazırlar.

İşe Giriş Sağlık Raporunun Neden İstenir?

Kişiler çalışacakları işlere hem fiziken hem de ruhsal açıdan uygun olduklarını kanıtlayabilmeleri açısından sağlık raporları büyük bir önem arz etmektedir.

Bazı işverenler bu durumu oldukça basite almaktadır ve sağlık raporunu yalnızca bir prosedür gereği istemektedir.

Ancak detaylı bir şekilde inceleme ile beraber kişilerin alınacakları işlere uygun olmamaları durumunda meydana gelebilecek her türlü problemin en baştan engellenebilmesinden dolayı işe giriş sağlık raporu belgesi oldukça
önemlidir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden Alınmaktadır?
İşe giriş sağlık raporları 20 Ocak 2022 PERŞEMBE tarihli Sayı : 31725 sayı numaralı Çalışanların Sağlık
Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları hakkında yayımlanan yönetmelik gereğince Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri olan OSGB firmalarından alınmaktadır.

Bir OSGB firmasının işe giriş sağlık raporu verebilmesi için bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüklerinden Sabit Tıbbi Tetkik Mekanı ruhsatı alması gerekmektedir.

Sabit Tıbbi Tetkik Mekanı ruhsatı bulanan OSGB firmaları sadece işe giriş sağlık raporu testleri yapabilir ve işe giriş sağlık raporu evrakı düzenleyebilir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Ne Zaman Alınır?
İşe giriş sağlık raporlarının ne zaman alınması gerektiğini şu şekilde sıralamak mümkündür;

İşe ilk kez girildiğinde
Sağlık sorunu sebebiyle işten uzaklaştırılıp, geri dönüldüğünde
Çalışma esnasında herhangi bir sağlık sorununun ortaya çıkmasıyla
İşyeri hekimleri bu konuda önemli bir konumda yer almaktadır. İşyeri hekimlerinin yaptıkları muayeneler sonucunda kişilerin sağlık raporları hazır hale gelmektedir.

Ancak unutulmamalıdır ki, raporların geçerli olabilmesi için gidilecek olan doktorun Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Almak Zorunlu Mudur?
İşe giriş yapacak olan kişilerin, alınacakları pozisyona ruhen ve bedenen uygun olup olmadığı bu belgeler sayesinde ortaya konulmaktadır.

Kişiler eğer bu işe uygun olduğunu belgeler ile kanıtlayamaz ise girmek istedikleri pozisyonlara alınamayabilir. Bu sebeple de kişilerin hem kendilerini hem de etrafındaki insanları tehlikeye atmamaları için sağlık raporlarına ihtiyaçları bulunmaktadır.

Bu durum 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 15. Maddesine bağlı olarak zorunlu kılınmış bir uygulamadır.
Bunun yanında bu raporların yenilenmesi gerektiği anlarda bulunmaktadır.

Bu durumları şu şekilde sıralamak mümkündür;

İşe girişler
İş değişiklikleri
Meslek hastalıkları
İş kazaları
Sağlık Raporu Alınmadığı Veya İşçiler Düzenli Bir Şekilde Tedavi Edilmediği Takdirde Oluşabilecek Durumlar
İşçilerin periyodik bir şekilde tedavi ettirilmesi 6331 sayılı kanunun 26. Maddesine göre zorunlu kılınan bir durumdur.

Bu noktada eğer düzenli bir kontrol sağlanmaz ise işverenlere her işçi başına 1911 Türk Lirası cezai işlem kesilmektedir.

Buna ek olarak eğer bir kişi fiziken ya da ruhen bir işe uygun olmadığı halde o işe alınmış ise kişilerin başına gelebilecek çeşitli hastalık ve iş kazası gibi sebeplerin meydana gelmesiyle beraber kişilere ödenecek olan sigorta paralarının tümü de işverenden alınmaktadır.

İşe Giriş Sağlık Raporunun Geçerlilik Süresi Nedir?
İşe giriş sağlık raporlarının geçerlilik süreleri işlerin bulunduğu sınıflara göre değişim göstermektedir. Bir kişinin giriş yapacağı işler tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunuyor ise bu kişiler girecekleri işlere göre farklı zamanlarda raporlarını yenilemekle yükümlüdür.

Bu süreler tehlikeli işlerin bulunduğu kategoride işe girmek isteyen kişiler için 3 senede bir, çok tehlikeli işlerin bulunduğu kategoride işe girmek isteyen bir kişi için ise senede bir olmak üzere belirlenmiştir.

Ancak kişiler az tehlikeli sınıfta bulunan bir işe girmek istiyor ise aldıkları raporlar 5 sene boyunca geçerlilik göstermektedir.

Unutulmamalıdır ki, sağlık raporlarının süresi dolmasa dahi kişilerin sağlıklarında herhangi bir değişim olduğu takdirde bu raporların yenilenmesi gerekmektedir.

Güncel 2024 İşe Giriş Sağlık Raporu Fiyatları
Yeni işe girişlerde istenilen bu raporda farklı fiyatlandırmalar mevcuttur. İş yerinizin istediği tetkik ve tahlillere göre bu fiyatlar değişkenlik gösterir. Bu sorunun en doğru cevabını bizi arayarak öğrenebilirsiniz.

Ancak, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan fiyatlar bulunmaktadır. 2024 işe giriş sağlık raporu fiyatları şu şekilde sıralamak mümkündür;

Tek Hekim Sağlık Raporu – 350 Türk Lirası

Yukarıdaki rakamın dayanağı Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi ekinde yer alan 2 numaralı listedir.
Güncel fiyatlar için bu tarifeyi her zaman kontrol edebilirsiniz.

İşe Girmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır?
İşe girmek isteyen bir kişi sağlık raporu almak için şirketlerin beraber çalıştıkları iş yeri hekimlerine ya da ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden sağlık raporu alabilmeleri mümkündür.

Bir ortak sağlık güvenlik biriminin işe giriş sağlık raporu verebilmesi için en önemli kriter Sabit tıbbi tetkik mekanı ruhsatının olması ve sonuçları e nabız sistemine yüklemesidir.

Sabit tıbbi tetkik mekanı ruhsatı olmayan ve yaptırmış olduğunuz tetkik sonuçlarını e nabız sistemine yükleyemeyen ortak sağlık güvenlik biriminin sonuçları geçersiz kabul edilmektedir.

Özel Hastanelerden Sağlık Raporu Alınabilir Mi?
Sağlık Bakanlığının 07.05.2004 tarihli 2004/67 sayılı Özel Hastanelerde Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi Hakkında Genelgesinde “Özel hastanelerde; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez” ibaresi yer almaktadır.

Bu sebeple; özel sağlık hizmeti sunucuları ya da özel hastaneler işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri için sağlık raporu veremez.

Özel hastanelerden alınan işçi raporları bu maddede yer alan şartlar sebebiyle geçersiz sayılır.

İşe Girerken Sağlık Raporu Şart Mı?
6331 sayılı kanuna göre bu uygulama bir zorunluluk haline getirilmiştir. İşe girmek isteyen bir kişi işe uygunluğunu kanıtlayabilmesi açısından işe giriş sağlık raporu almak zorundadır.

İşe Girerken Sağlık Raporunda Nelere Bakılır?
İşe girerken alınan sağlık raporunda kişilerin başlayacakları işe engel olacak bir fiziki ya da ruhsal engelin olup olmadığına bakılmaktadır.

Aynı zaman da kişilerin çalışacağı bölümün risk sınıflarına göre bazı tetkikler yapılmalıdır. Bu tetkiklere karar verecek olan iş başı yapılacak firmanın sorumlu iş yeri hekimidir.

Sağlık Raporunda Neler Var?
Sağlık raporlarının hazırlanmasında kişilerden istenen bazı tetkikler şunlardır;

P.A Akciğer Grafisi:
Akciğer grafisi göğüs hastalıklarının çoğunda temel tanı aracı olarak kullanılmaktadır. Günümüzde gelişen sanayi ile birlikte mesleki akciğer hastalıkları yönünden değerlendirirsek, tüm meslek hastalıkları arasında sıklık açısından birinci sırada yer almaktadır.

İşyerlerinde gaz, toz, duman ve kimyasallara maruz kalan kişilerde akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski yüksektir.

Bu risk sonradan tedavisi zor veya imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin, değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.

İşe giriş sağlık raporu alırken, bazı tetkiklerin yapılması gerekmektedir. Bu tetkiklerden biri de P.A Akciğer Grafisi’dir. Akciğer grafisi nerede çekilir ve akciğer grafisi fiyat konularında bilgi almak için bizi arayabilirsiniz. Akciğer grafisi, potansiyel göğüs hastalıklarını tespit etmek için temel bir tanı aracıdır.

Pnömokonyoz Testi
Akciğerde toz birikmesi olarak bilinen meslek hastalığıdır. Pek çok meslek grubu, solunumla alınan kimyasal ve tozlara bağlı olarak akciğer hastalıkları gelişimi için risk oluşturmaktadır. Akciğerin toz hastalıkları olarak bilinen pnömokonyozlar; akciğerlerde inorganik tozların birikmesi ve buna karşı gelişen doku reaksiyonudur.

Bazı sektörlerde, özellikle kapalı, havalandırması yeterli olmayan ortamlarda, sürekli ve yoğun bir şekilde toza maruz kalınması sonucu oluşur.

Bu başlık altında toplanan onlarca hastalık vardır; kömür işçisi pnömokonyozu, silikoz (taşlanmış kot işçiliği olan kumlama işinde çalışanlar, diş teknisyenleri pnömokonyozu vb), asbestoz, siderozis gibi.

Servikal (Boyun Omurgası)
Servikal omurga, omurganın boynumuz içinde kalan bölümüdür. Omurganın bu kısmı, boynumuzu sağdan-sola, yukarıdan aşağıya oynatmak için yeterince esnek olmalıdır. Bu kısım aynı zamanda içinden geçen hassas omuriliği ve spinal sinirleri koruyacak kadar da güçlü olmalıdır.

Servikal omurga 7 tane omur ile bu kemikler arasında bulunan yastıkçıklar (diskler) ve bağ dokusundan meydana gelir.

Lomber (Bel Omurgası)
Lomber (bel) omurgası, omur adı verilen bir dizi birbiri ile bağlantılı kemikten meydana gelir. Kemikler, içinden omuriliğin geçtiği omurlar arasında seyreden spinal kanalı çevreler. Spinal kanalın sınırlarını oluşturan diğer yapılar ise omurların arasındaki intervertebral diskler, faset eklemleri ve bağ dokularıdır.

Odyometri
İşitmenin ölçülmesi ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesine odyometrik muayene denir. Genel olarak odiometrik testler adı verilen işitme testleri kulak hastalıklarının değerlendirilmesinde ve işitme sağlığının takip edilmesinde son derece önemlidir. Hastalığın teşhisinde ve tedavisinin belirlenmesinde, bu testlere sıklıkla başvurulmaktadır. Eğer odyometri testi yaptırmayı düşünüyorsanız, odyometri testi ücreti hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Solunum Fonksiyon Testi
Spirometrik inceleme, akciğer fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan temel test yöntemidir. Akciğer hastalıklarının tanısında, hastalığın şiddetini ve tedaviye yanıtını saptamada, cerrahi müdahalenin uygun olup olmayacağına karar verilmesinde, meslek hastalıklarının tanı, tarama ve maluliyet değerlendirilmesinde rutin olarak kullanılır.

Elektro Kardiyografi (EKG)
Elektrokardiyografi(EKG), kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasılma ve gevşeme evrelerini, kalbin
uyarılması ve uyaranın iletilmesi sırasında ortaya çıkan elektriki aktiviteyi milimetrik kağıt üzerine
yazdırma temeline dayanan bir muayene yöntemidir.

Kalbin elektriksel haritasının resmidir. Ayrıca EKG ile kalbin şekli hakkında bilgi edinilebilinir.

Göz Muayeneleri
Çalışanların yaptıkları işler için görme kalitesi açısından Uygun olup olmadıklarını anlamak için rutin göz kırılma kusurları , göz tansiyonları bakılmaktadır.

Kırılma kusuru taramalarını bu iş için üretilmiş özel bir cihazla (Otorefraktometre) , tansiyon kontrolü ise Refraktometre cihazları ile pratik bir şekilde yapılarak, sonuçları göz hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilir.

Aşılar
Tetanoz Aşısı
Grip
Sarılık
Laboratuvar Tetkikleri
-Hemogram: Kansızlık, kan hastalıklarının ve kan hücrelerinin incelenmesi
– Açlık Kan Şekeri: Şeker hastalığının tanısı
– Açlık İnsülin : insülin Hormon Seviye Ölçümü
– HBA1c: Diyabet hastalığının tanı ve takibi
-ALT: Karaciğer fonksiyon testi
– AST: Karaciğer fonksiyon testi
– ALP: Karaciğer, kemik hastalıklarının tanı ve takibi
– GGT: Karaciğer fonksiyon testi
– Anti-HCV: Hepatit C’ye karşı bağışıklık durumunun tespiti
– Ant-HIV:Aids hastalığının tanı ve takibi
– Anti-HBS: Hepatit’B ye karşı bağışıklık durumunun tespiti
– HBsAg: Hepatit
–Hepatit B: hastalık ve taşıyıcılığının tespiti
– CRP: Enfeksiyon hastalıklarının tanısı
– Kreatinin: Böbrek fonksiyon testi
– ASO: Streptokok enfeksiyonu tanı ve takibi
– RF (Romatoid Faktör):Romatoid artrit hastalığının tanı ve takibi
– Sedimentasyon: Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisi
– TSH: Tiroid hastalıklarının ve fonksiyonlarının tanı ve takibi
– FT4: Tiroid/guatr hastalıklarının tanısı
– BUN/ÜRE: Böbrek fonksiyon testi
– Gaitada Gizli Kan: Mide ve bağırsaklardan kaynaklanan kanamalı hastalıkların tanı ve takibi
– Serbest PSA: Prostat kanserinin tanısı
– Total PSA: Prostat kanserinin tanısı
– Kalsiyum: Kemik ve kalsiyum metabolizması tanı ve takibinde
– Tam İdrar Tetkiki: Böbrekler, idrar yolları ve idrar torbası hastalıkları tanısı
– Total Kolesterol: Vücuttaki yağ oranlarının ölçümü
– HDL Kolesterol: İyi huylu kolesterol
– LDL Kolesterol: Kötü huylu kolesterol
– Trigliserid: Kolesterol ölçümü
– Homosistein: Felç, inme ve damar tıkanıklığı hastalık eğilimlerinin tespiti
– Lipoprotein A: Felç, İnme ve Damar Tıkanıklığı Hastalık Eğilimlerinin Tespiti
– Ürik Asit: Protein metabolizması ve gut hastalığı tanısı
– Vitamin B12: Kansızlık ve bazı sinir sistemi rahatsızlıkları tanısı
– CEA: Genel kanser tarama ve tanısı
– CA 19-9 : Tüm Gastrointestinal Sistem Kanserlerinin Tanı ve Tedavi Takibinde
– Demir: Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısı
– Demir Bağlama Kapasitesi: Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısı
– Ferritin: Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısı
– 25-OH Vit D3: Vitamin D hastalıklarının tanı ve takibi
-LDH: Akciğer, lenfoma, anemi ve karaciğer hastalıklarının tespiti
-Potasyum: Elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesi ile böbrek fonksiyonlarının takibinde
– Klor :Elektrolit dengesi ve asit-baz ile su metabolizmasının değerlendirilmesi

Portör Muayeneleri
Gaita Kültürü (Salmonella ve Shigella yönünden)
Dışkının mikroskobik incelenmesi (Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint
yumurtaları yönünden)
Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden)
Akciğer Grafisi (Tüberküloz yönünden)
Hepatit B Taraması
Portör muayenesi, belirli hastalıkların taşıyıcısı olup olmadığınızı belirlemek için yapılan bir dizi testten oluşur. Portör muayenesi nedir ve bu muayenenin neden gerektiği hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, portör muayenesi ücreti hakkında detaylı bilgi için ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İş Güvenliği Sağlık Raporu, Işe Başlama Durumunda Hazırlanması Gereken Bir Rapordur. Bu Raporun Amacı Kişinin Işe Uygun Olup Olmamasını Tespit Etmektir. Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Bulunan Iş Yerlerinde Işe Başlayacak Olan Çalışanlar, Işe Giriş Sağlık Raporu Olmadan Çalışmaya Başlatılamaz.
30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
‘ nun 15. maddesiyle işçi sağlığı muayeneleri hüküm altına alınmış oldu.

MADDE 15 – (1) İşveren;

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine
tabi tutulmalarını sağlar.
b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe
dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça
belirlenen düzenli aralıklarla.
(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını
belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
(3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, iş yeri sağlık ve güvenlik biriminde veya
hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan iş yeri hekiminden alınır. Raporlara
itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.
(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence
karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışanlara işe giriş, iş değişikliği, iş kazası sonrasında ve düzenli olarak sağlık muayenesi yapılması gerektiğini ifade eder.

Çalışanların yapılacak işe sağlık açısından uygunluğunu değerlendirmek için istenebilecek bir çok tetkik vardır. Ancak her işin gerektirdiği sağlık şartları farklı olacağından her çalışandan aynı tetkikleri istemek hem maliyet hem de zaman açısından gereksiz olacaktır.

İşe yeni başlayacak çalışanlar için biyolojik, biyokimyasal testler ve fizyolojik ve radyolojik ölçümler yaptırılması oldukça önemlidir. Bu testler ve ölçümler sonucunda işyeri hekimi kişinin o işe uygun olup olmadığını, ne tür ortamlarda çalışabileceğini, ne tür işlerde çalışabileceğini, gece ve yüksekte çalışma durumunu değerlendirerek sağlık muayenesini tamamlar.

İşe girişte istenen tahliller belirlenirken çalışanın işe uygunluğu, diğer çalışanlara zarar verebilecek bir hastalık taşıyıp taşımadığı ve yapılacak işin çalışanın sağlığını etkileyip etkilemeyeceği dikkate alınmalıdır.

Örneğin çalışanın yapacağı iş ne olursa olsun hemogram testi, akciğer filmi ve işitme testi yani odyometri gibi testlerin yapılması faydalıdır. Bu gibi testler çalışanın genel sağlık durumu hakkında ön bilgi verebilirler.

Bununla beraber çalışanın yapacağı işin gerektirdiği niteliklerle ilgili olarak da göz testi, portör muayeneleri, elektrokardiyografi (EKG) gibi tetkikler de yapılabilir. Örneğin sürücü olarak işe başlayacak bir çalışanın mutlaka göz muayenesi yapılmalıdır. Gıda işlerinde çalışacak yemekhane görevlisi gibi çalışanlar ise mutlaka idrar tahlili ve portör muayenesi yapılmalıdır.

Bu tetkiklerin belirlenmesi sırasında mutlaka işyerinde görevli olan işyeri hekiminin görüşü alınmalıdır.

Ayrıca bu tetkikler sonrasında işe alınacak kişilere, yapılan işin özelliklerine göre koruyucu amaçla grip aşısı, tetanoz aşısı, sarılık aşısı gibi aşılar da vurulabilir.

Aşağıda bazı yaygın testlerin amacı ve faydalarını belirtmeye çalıştık.

Akciğer filmi

Akciğer filmi veya akciğer grafisi, göğüs hastalıklarının çoğunda temel tanı aracı olarak kullanılmaktadır. Yani göğüs hastalıkları net olarak tespit edilemese bile göğüste bir hastalık olduğunu akciğer grafisi yöntemi ile belirlemek mümkündür. Daha sonra ileri tetkikler ile hastalık kesin olarak öğrenilebilir. İşyerlerinde gaz, toz, duman ve kimyasallara maruz kalan kişilerde akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski yüksektir. Akciğer grafisi testi, ilerleyen dönemde tedavisi zor veya imkânsız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.

Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

Solunum fonksiyon testi, genel olarak akciğer fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla yapılan yaygın bir test yöntemidir. Akciğer hastalıklarının tanısında, hastalığın şiddetini ve tedaviye yanıtını saptamada, cerrahi müdahalenin uygun olup olmayacağına karar verilmesinde, meslek hastalıklarının tanı, tarama ve maluliyet değerlendirilmesinde rutin olarak kullanılır.

Portör Muayenesi

Gıda ile doğrudan temas eden işlerde çalışanlarda bulaşıcı hastalık varlığını tespit etmek amacıyla uygulanan testlerin geneline portör muayeneleri denir. Bu testlerde gaita kültürü, dışkının mikroskobik incelenmesi, boğaz ve burun kültürü, akciğer grafisi ve hepatit B taraması yapılmaktadır.

Göz Testleri

Çalışanların yaptıkları veya yapacakları işler için görme kalitesi açısından uygun olup olmadıklarını anlamak için rutin göz kırılma kusuru taramaları yapılmalıdır.

Elektrokardiyografi (EKG)

Elektrokardiyografi(EKG), kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasılma ve gevşeme evrelerini, kalbin uyarılması ve uyaranın iletilmesi sırasında ortaya çıkan elektrik aktiviteyi milimetrik kâğıt üzerine yazdırma temeline dayanan bir test yöntemidir. Kalbin elektriksel haritasının resmidir. Ayrıca EKG ile kalbin şekli hakkında bilgi edinmek de mümkündür.

Hizmet verdiğimiz ilçeler,

İşe giriş sağlık raporu Beylikdüzü

İşe giriş sağlık raporu Esenyurt

İşe giriş sağlık raporu Avcılar

İşe giriş sağlık raporu Sefaköy

İşe giriş sağlık raporu Büyükçekmece

İşe giriş sağlık raporu Florya

İşe giriş sağlık raporu Şirinevler

İşe giriş sağlık raporu Bahçelievler

İşe giriş sağlık raporu Merter

İşe giriş sağlık raporu Güngören

İşe giriş sağlık raporu Zeytinburnu

İşe giriş sağlık raporu Yenibosna

İşe giriş sağlık raporu Bağcılar

İşe giriş sağlık raporu Avrupa Yakasıdır.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

Kadim OSGB Olarak, Sağlığınızı Sorumluluğumuz Olarak Benimsemiş Bulunuyoruz...

Referanslarımızdan Bazıları